Добре дошли във Виртуалната Академия за нетехнологични иновации , която създадохме в рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния регион чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации"' (lnnoFosteг).

Академията съдържа 6 (шест) интерактивни модула за електронно обучение, които са достъпни на три езика - Български , Македонски и Английски език. 

Много фирми се страхуват от термин а „иновация"' и разглеждат иновациите като „твърде сложни” , “нещо, което не е за нас” или „ние сме твърде малки за и новации "'. Една и новация обаче може да бъде както технологична, така и нетехнологична.

Нетехнологичните иновации като маркетинговите и организационните иновации, са сравнително лесни за въвеждане в една малка фирма - чрез предоставяне на лесни за следване съвети , насоки и примери от практиката. 

Основната цел на Виртуалната Академия за нетехнологични иновации е да повиши знанията и информираността на представителите на бизнеса относно видовете нетехнологични и новации и техните основни предимства. 

За тази цел см е подготвили интересни и интерактивни модули за самообучение с различни примери от практиката, полезни съвети, въпроси за самооценка , а също и множество допълнителни ресурси, които да ви помогнат да направите първите крачки към въвеждането на нетехнологични иновации във Вашата фирма.