Иновация е процесът по въвеждане на нова идея, която да създаде стойност за организацията. Тази идея може да се осъществи под много и различни форми – създаване на нова услуга, система или процес, или подобряване на съществуващите такива. Иновацията може да бъде свързана и с прекратяването на неефективна или неактуална услуга, система или процес. Ще научите още за:

• Какво е иновация и кои са основните видове иновации?

• Какво е организационна иновация и кои са нейните отличителни особености?

• Примери за организационни иновации.

• Предимства на организационните иновации.

• Кои са факторите, които оказват влияние върху организационните иновации?

За да стане Вашата организация по-иновативна, трябва да създадете такава корпоративна култура, която да приема и насърчава иновациите. Това трябва да бъде култура, която се приспособява към риска и предизвикателствата. В противен случай, иновативните идеи няма да могат се зародят. Ще научите още за:

• Създаване на култура за иновации.

• Какво е креативност? Фактори, които влияят върху креативността.

• Брейнсторминг.

• Други техники за насърчаване на креативността.

• Как да изберете най-добрата иновативна идея?

Процесът по управление на иновациите се превърна във важна част от дейността на много фирми. За да бъде той успешен, обаче, е нужно да преминете през няколко етапа на развитие на иновационната идея. Ще научите още за:

• Процесът по управление на иновации.

• Съвети за управление на организационни иновации

• Ролята на лидера и екипите в успеха на иновациите

• Как да финансирате Вашите иновационни идеи?

Маркетингът обхваща всички дейности, които подтикват потребителите да изберат Вашия продукт пред този на конкурентите. За да успеете да постигнете това, трябва да изберете правилния маркетингов метод и да съставите въздействащо маркетингово съобщение. Последното трябва да убеди клиента не само да избере Вашия продукт, но и да продължи да го използва занапред. Ще научите още за:

• Какво е маркетинг? Каква е основната му цел? Защо Ви е нужен маркетинг?

• Какво е маркетингов микс?

• Как да създадете иновации в отделните елементи на маркетинговия микс?

• С какво маркетингът на услуга е по-различен от маркетинга на продукт?

Десетилетия наред под брандинг се разбираше името, слогана, символа или дизайна на дадена организация, или комбинация от тези елементи, тъй като те идентифицират продуктите/услугите. Днес бранд е нещо много по-сложно, но още по-важно в света на маркетинга. В този модул ще научите още за:

• Какво е бранд и кои са неговите основни нива?

• Кои са основните цели на един бранд?

• Кои са основните принципи на иновативния брандинг?

• Как да добавите страст към Вашия бранд?

Днес хората прекарват голяма част от времето си онлайн. В Интернет пространството те търсят информация, проучват, пазаруват – това прави офлайн маркетингът не толкова ефективен. Терминът „дигитален маркетинг“ обхваща всички усилия, които даден бизнес влага в популяризирането на неговия бранд в Интернет пространството. Ще научите още за:

• Какво е дигитален маркетинг? Кои са основните му компоненти? Как бихте могли да го използвате?

• Какво е маркетинг чрез съдържание?

• Какво съдържание трябва да създавате в зависимост от целевата си аудитория и етапа на вземане на решение, в който се намира тя?

• Как да създадете иновация в сферата на маркетинга чрез съдържание?